Mårhunderegulering

Mårhunden er efterhånden ved at have gjort sit indtog her i Danmark, og bliver i dag reguleret i stor stil. Mårhunden stammer fra Østasien, men har fundet sin vej til Danmark, da den vestlige del af Sovjetunionen udsatte 9000 mårhunde mellem 1948-55. Derefter er det gået stærkt. I dag anses mårhunden for at være et invasivt dyr, hvorfor den må reguleres som øvrigt skadevoldende vildt.

Reguleringen på mårhund er så vigtig, da det er en art, der formerer sig ganske hurtigt. Mårhundens parringstid ligger som udgangspunkt fra februar til april, hvorefter tæven er drægtig i ca. 60 dage.  Mårhunden får ét kuld hvalpe om året, hvor den kan få 5-10 hvalpe. Mårhunden er til forskel fra mange andre arter hurtig kønsmoden, da den allerede er kønsmoden som etårig. Denne art har dermed en relativ høj reproduktionsevne, hvorfor den udgør en trussel. Mårhunden er invasiv, da den udgør en reel trussel mod mindre pattedyr og fugle. En af mårhundes forcer er, at den kan svømme – derfor udgør den bl.a. en trussel for ynglende fugle. Mårhunden foretrækker at opholde sig i vådområder og/eller skove med tæt bevoksning.

Du kan læse meget mere om mårhunden her.

Metoder og regler for regulering af mårhunde 

Ved regulering af mårhunde på natjagt, er det lovligt at anvende lys, samt lysforstærkende sigtemidler, og det er tilladt at regulere mårhunde med både jagt- og haglgevær. Ved regulering skal man så vidt muligt forsøge at regulere mårhundeungerne først. Det er lovligt at opsætte lys på en foderplads og skyde mårhunden på den. Oprettelse af en foderplads er særlig effektiv til regulering af mårhunde.  
 

Nedenfor er opstillet en kort oversigt over, hvilke regler, som gælder for regulering af mårhunde:

  • Mårhunde kan reguleres året og døgnet rundt
  • Mårhunde må fanges ved brug af fælder. Aflivning må kun gøres af jæger med jagttegn
  • Både skydestiger og skydetårne må anvendes
  • Regulering af mårhund må foretages med jagt- og haglgevær
  • Regulering af mårhundeunger skal ske før moderdyret
     

Yderligere information kan findes her.

Foderplads til mårhunde 

Her en række råd at skrive sig bag øret ved opsætning af en foderplads til mårhunde: 

Opsætning af foderpladsen 

En foderplads bruges til at lokke mårhundene til en specifik destination med foder. Inden oprettelse af en foderplads er det vigtigt at lave noget overvejelser om, hvor den bedste destination vil være. De bedst mulige steder at opsætte foderplads til mårhunde er ved vådområder. Vær også opmærksom på veksler i skove, da dette kan være en indikator for, at der er mårhunde i nærheden.  
 

Find skydeposition 

Når foderpladsen er blevet opsat, anbefales det at finde en skydeposition fra enten skydestige eller skydetårn. Når man finder en position til sin skydestige eller tårn, er det vigtigt at tage højde for at have et godt udsyn over foderpladsen for at øge træfsikkerheden i nattens mørke. For at hjælpe sig selv yderligere, vil placering af foder i det åbne være at foretrække, da det vil være lettere at se mårhunden, og dermed nemmere at ramme med sit skud.  
 

Vedligeholdelse af foderpladsen 

Som navnet siger, er der foder på en foderplads. Derfor er det vigtigt at sikre sig, at foderpladsen ikke løber tør for foder eller foderet bliver for gammelt. Dette sikrer man ikke sker, ved at lægge frisk foder ud med to til fire dages mellemrum. Dette afhænger af, hvor hurtigt det bliver spist. Der fodres med vildt, samt ost og hundepiller. Et godt råd til at lokke mårhundene til, er ved at afsætte lugten i området omkring foderpladsen. Mange jægere har eksperimenteret med foderautomater med hundefoder, for at minimere trafikken på foderpladsen i forbindelse med opfyldning af frisk foder. 

Opsætning af vildtkamera 

Som det sidste led opsættes et vildtkamera. Dette er vigtigt til indsamling af information om mårhundenes færden på pladsen. Det kan handle om, hvilken retning de kommer fra, deres adfærd og især for at kunne give et billede af, hvilke tidspunkter de dukker op. Ved opsætning af vildtkamera, anbefaler vi at placere det 4 meter fra selve plads i cirka 1,5 meters højde. På den måde sikrer du at kunne se og analysere mårhunden(e) i detaljer, samtidig med at kunne holde overblikket. Husk at pege kameraet mod nord, for at undgå solen rammer linsen og blokerer kameraets optagelse. Til mårhunderegulering kan det stærkt anbefales at benytte vildtkameraer med MMS/e-mail funktion, så du får billederne med det samme, når mårhunden er der. På den måde, kan du reagere allerede et par dage efter mårhunden er fast på pladsen. Og hvis baitpladsen er i baghaven, så er det kun lige at åbne våbenskabet.

Du kan se vores udvalg af vildtkameraer til mårhunderegulering her.

Udstyr til mårhunderegulering

Som førnævnt så kan et vildtkamera være afgørende for succes. Det kan bidrage til lokalisering af dyrene og deres vaner, således afskydningen optimeres så meget som muligt. Et meget omtalt emne er brugen af natkikkert og/eller håndspotter til regulering af mårhund. I Danmark er det lovligt at benytte natkikkert til regulering af mårhund og vaskebjørn. Vigtigt er det dog at være opmærksom på de lovmæssige krav. Det er lovpligtigt at søge og få tilladelse fra politiet, for at kunne bære og anvende natkikkert. Det er desuden ikke lovligt at benytte sig af termiske sigtekikkerter i Danmark, men du må godt bruge en termisk håndspotter til mårhunderegulering. Du kan se vores udvalg af natoptik her. Udover vildtkamera og optik, er udstyr såsom foderautomater og en hochsitz også relevant.
 

For at kunne danne overblik over bestanden af mårhunde kan det indberettes til miljøstyrelsen her.