Hochsits og tilbehør


Fakta om hochsits, skydestiger og skydetårn

Skydestiger

Skydetårne

Skal placeres mindst 130 meter fra skel

Højden må maksimalt være 5 meter over terræn

Skal opsættes i et læhegn, skov, skovbryn eller remise

med en bevoksning på mindst samme højde som skydestigen

Skydestigen må ikke virke skæmmende i terænet

Skal placeres mindst 130 meter fra skel

Skal opsættes i et læhegn, skov, skovbryn eller remise på mindst 0,5 ha

Skydetårnet må ikke virke skæmmende i terrænet

Maksimalt gulvareal på 2 m2

Skal være fremstillet af træ eller metal

Skydetårnets platform “kan være forsynet med en let skrånende,

flad overdækning i træ eller ikke reflekterende metal”

Siderne må maksimal være 110 cm høje målt fra gulvniveau

Højden må maksimalt være 5 meter over terræn

Kilde: Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber 

Fordele og ulemper

En hochsitz eller skydestige bruges til jagt på klovbærende vildt og bl.a. ræve og mårhunde med jagtriffel eller bue. Hochsitzen giver jægeren en stor fordel, da man har adgang til et godt udsyn med gode forhold, så man kan sidde der en hel dag uden problemer. Det er jf. lovgivningen ikke lovligt at tage sit haglgevær med op i skydestigen.

 

Der findes mange forskellige modeller af hochsitze, jagtstiger og skydetårne på jagtmarkedet. Vi tilbyder danmarks bedste udvalg af justerbare-, sammenklappelige- og foldbareskydestiger med skydebøjler og med drejelig sæde.

Skydestiger eller jagtstiger er nemme at opsætte og flytte rundt i terrænet. Driver du trykjagt på terrænet om efteråret kan jagtstigerne nemt flyttes rundt. Det er også muligt at rykke rundt på stigerne før og under bukkejagten. Lidt værre er det dog at flytte et skydetårn, når det først er placeret.

Skydestigen har ingen sider, som dækker og skærmer mod bevægelser, og du skal derfor sidde meget stille. Med et skydetårnet er det lovligt at have en dækning på op til 110 cm i højden, for man skal husk at vildtet reagerer på selv de mindste bevægelser og lyde.

Overvejelser før opsætning

Inden du opsætter skydestiger og skydetårne, skal den placeringen vurderes i forhold til kuglefang, afstand til naboskel, skudvinkler, tæt på offentlig sti eller vej og ikke mindst fornemmelsen eller viden om, hvorvidt vildtet kommer forbi der.

Er det første år du har dette jagtområde, så kan det være en idé at starte med opsætning af skydestiger noget tid inden. Hochsitzen kan nemt flyttes i tilfælde af, at første placering ikke var optimal, eller du endnu ikke har tilstrækkelig viden omkring, hvordan efterårets trykjagt skal drives. 

Du kan altid senere opsætte et skydetårn, hvis det viser sig, at dette er mere praktisk, og skydestigen kan anvendes bedre andre steder.

Adgangsveje

Det er bedst at kunne komme til og fra skydestigen og skydetårnet ubeset, hvilket kan gøres ved at gå gennem en skovbevoksning, læhegn eller andet frem til stigen, således at vildtet hverken ser eller hører dig komme. 

Det kunne jo lige passe med at bukken står og spiser, idet du kommer gående mod skydestigen.

Ulempen ved skydestigerne er, at selve stigen er placeret foran på platformen, hvor imod skydetårnene oftest har adgangsstien i siden eller bagfra. Dette gør, at adgangen til tårnet kan gøres mindre synligt.

Lovgivningen for skydestiger og skydetårne:

Jagt fra skydestiger og skydetårne må foretages med et riffelvåben eller en jagtbue på klovbærende vildt og ræv efter gældende jagttider.

 

Vi har PRISMATCH