Ræveregulering

Regulering af ræv skyldes et ønske om at kontrollere og passe på bestanden af ræve, samt andre af skovens dyr. Der er krav om at skulle indberette reguleringens omfang til Naturstyrelsen.

Årsagen til dette er, at have overblik over, hvor meget der bliver reguleret i alt, på både lands- og regionsniveau. På den måde er det muligt at ændre reglerne for regulering, hvis det er nødvendigt. Betingelser for regulering af ræv skal tjene en af følgende formål:

  • Er til fare for mennesket eller menneskets sundhed
  • Bære sygdom som kan smitte mennesket eller andre dyr
  • Beskyttelse af fauna og flora
  • At hindre omfattende skade på husdyr, afgrøder eller skov
  • At hindre omfattende skade af ejendom

Se udvalg af lokkekald

Regler og betingelser for regulering af ræv 

Inden man påbegynder sin rævejagt, er det vigtigt at sætte sig ind i reglerne for regulering af ræve. Reglerne for regulering af ræven, kan være forskellig afhængigt af, hvor i landet man jæger. Dette sker på både regionalt og lokalt niveau. Dette sker på baggrund af vildtforvaltningsrådets målsætninger, som afhængigt af område kan være et ønske om at reducere bestanden, øge bestanden, slet ingen bestand eller andet. Jagttiden for ræv ligger i perioden 01.09 til 31.01. Dog er det tilladt at regulere ræve februar måned, så vidt de forvolder skade på den øvrige fauna. Man skal dog være opmærksom på, at reguleringen her kun må ske 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang. Lokale jagttider kan være anderledes, så det anbefales, at man tjekker inden man påbegynder sin jagt. Lokale jagttider kan findes via nedenstående link.

Find lokale jagttider her

Regulering af rævehvalpe

Regulering af rævehvalpe er tilladt i perioden 01.07 til 31.08, i tidsrummet 1 time før solopgang og 1 efter solnedgang. Reguleringen kræver ikke forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen. Er der på ejendommen gennemført en biotopplan, er reguleringen ikke tilladt. 

Regler og anvendelse for regulering med fælder 

Regulering foregår som oftest ved brug af jagtvåben. Dog er der i visse situationer mulighed for at anvende fælder. Ved brug af fælder, er der en række krav, man skal være opmærksom på, som håndtering, tilsyn, opsætning og andet. Derfor anbefales det at man sætter sig ind i reglerne, før man begynder at regulere med fælder. Informationsoversigt for brug af fælder, samt lovgivning af dette, kan findes her: 

Gode råd til rævejagt

Ræven kan ofte forveksles med en guldsjakal. Den letteste måde at adskille de to fra hinanden, er deres hale og ben. Guldsjakalen er mere langbenet end ræven. Udover det er den letteste måde at adskille dem fra hinanden halens længde, da ræven har en væsentlig længere hale, som går helt ned til jorden, samt pelsens farve. Rævens pels er gylden rødbrun, hvor guldsjakalens pels er mere gråsort.

For at kunne give gode råd til rævejagt, er første skridt at finde ud af, på hvilken måde man vil jage. Jagt på ræv kan nemlig foregå på flere måder, der er den klassiske anstandsjagt, og så er der klapjagter, trykjagter, drivjagter, gravjagt og den populære lokkejagt.

Gravjagt på ræv

Gravjagt på ræv er, hvor man identificerer rævens yngleplads til deres hvalpe. Gravjagt kræver, at man har en gravgående jagthund, der er trænet til netop dette formål. Modsat drivjagt kræver gravjagt et lille antal jægere, som kan kommunikere med hinanden uden brug af tale, da dette ellers ville distrahere hunden. Hundens opgave er at jage ræven ud af graven, hvor jægeren står klar til at skyde den. Ved gravjagt skal man naturligvis være 100% sikker på, at dyret som kommer op af graven, er ræven, og ikke hunden!

Lokkejagt på ræv 

Ved lokkejagt sætter jægeren sig på en post, inden solen står op. Efter 15 minutter i absolut stilhed, kan jægeren begynde at lokke ræven ved at pibe som en mus eller bruge et lokkekald. Lokkejagt er også en spændende jagtform som at godt at kunne mestre.

Se udvalg af lokkekald

Valg af ammunition 

Det er tilladt at skyde ræv med ekspanderende og spidsskarpt ammunition. Vi anbefaler dog altid, at man bruger ekspanderende ammunition, for at være sikker på en god og effektiv aflivning på ræven. Generelt er blødnæset og lettere ekspanderende kugler at foretrække.

 

Se udvalg af riffelammunition

Drivjagt på ræv 

Ved drivjagt kræver det, at man kan samle 15-20 jægere. Jægernes formål er at omringe plantagen, hvorefter man vil sende folk ind på plantagen for at sætte ræven i bevægelse, disse kaldes også for støvere. Så snart man har fundet sin plads, forholder man sig stille. Ræven er kendt for sin gode hørelse og lugtesans, så derfor er det også særligt vigtigt ikke at tisse under jagten, da dette ville afsløre din position overfor ræven.

 

Se udvalg af sigtekikkerter til drivjagt