Flugtskydning | Alt hvad du skal bruge til flugtskydning


Lerdueskydning

Flugtskydning er kendt af langt de fleste jægere og generelt set af folk, der har affyret et haglgevær. Lerdueskydning tjener flere forskellige formål. Lerdueskydning er for mange jægere træning op til jagtsæsonen, hvor den individuelle har mulighed for at træne og blive komfortabel med sit haglgevær. Det er for mange jægere en del af holdskydningen, hvilket bliver eksekveret af forskellige foreninger rundt om i Danmark. Foreningerne har forskellige niveauer/serier og skydehold, der konkurrere med andre foreninger. Derudover bruges lerdueskydning af konkurrenceskyttere, som konkurrerer i flere forskellige discipliner. Det er også lerdueskydning, man eksamineres i til haglskydeprøven, hvor der skal afgives skud til seks bagduer og seks højre- og venstreduer. Kravet for at bestå er, at skytten skal ramme to duer på hver stand, og der må maksimalt benyttes 18 patroner.

Hvordan fungerer lerdueskydning

Lerdueskydning fungerer således, at man ved brug af en kastemaskine skyder lerduer op i luften, hvorefter skytten så skal ramme dem. En lerdue er cirkulær og er fremstillet til at gå i stykker med få hagl, så skytten kan se, om duen er ramt eller ikke. Inden for lerdueskydning findes der flere forskellige discipliner.

Jægersporting 

I jægersporting er der 6 kastemaskiner, som har til formål at kaste lerduerne op på en måde, så det minder mest om en jagtsituation. Reglerne skydebanerne er underlagt, er små, hvilket gør, at hver jægersporting bane er unik. Lerduerne kan altså blive kastet langs jorden, men kan også flyve lodret op i luften og i det hele taget på mange udfordrende måder.

Jægertrap

I jægertrap er fem skytter placeret i en halvcirkel. Som skytte afgiver du kun et skud ad gangen, og man skiftes, indtil der er skudt til 25 lerduer. I nordisk trap skydes der til 25 lerduer, på en bane med fem standpladser, med en afstand på 10 meter fra lerduekasteren. Skytten skyder fem skud pr. standplads og går derefter videre.

Skeet

I Skeet er lerduekasterne placeret i to tårne, som kaster højt og lavt. Her er der syv standpladser, som er placeret i en halvmåne. Med start fra venstre mod højre, skal der skydes til 25 duer og der må kun afgives ét skud pr. lerdue.

Sporting er en international konkurrencedisciplin og udføres på tre forskellige måder/discipliner. Engelsk Sporting, FITASCH Sporting og den mest kendte i Danmark, nemlig Compak Sporting. Tager vi fat i Compak Sporting, her er man seks skytter, men kun fem standpladser. Det betyder, at en skytte må stå over. Lerduerne kastes som enkelt duer, eller som dublee. I denne disciplin er der stor variation.

Olympisk trap

I Olympisk trap/dobbelt trap, som vi kender fra de olympiske lege, består banen af fem standplaser med en afstand på 15 meter fra lerduekasterne. Lerduerne kan herfra sendes ud i tre forskellige retninger, i uvilkårlig sortering.

Lerdueskydning generelt er en god måde at holde dine skydefærdigheder med haglgeværet ved lige på, eller måske endda udvikle dem, for dig som er jæger. De gentagne skuldringer, svinget med haglgeværet og våbenhåndteringen er god træning.

 

På flugtskydningsbanen vil du være i et miljø, hvor der bliver afgivet rigtig mange skud, så du har et sikkerhedsmæssigt ansvar over for andre og dig selv. For din egen skyld bør du bære høreværn eller andet beskyttelse til ørene. Det er heldigvis mere accepteret, end før i tiden, at bære for eksempel høreværn. Sikkerhedsbriller ses også mere og mere på de danske flugtskydningsbaner. Man hører sjældent om øjenskader i forbindelse med jagt eller lerdueskydning, men det sker, og i en sådan situation kan et par skydebriller være afgørende for, om du bevare dit syn. Det bliver også nævnt fra producenterne bag skydebrillerne, at de skaber kontrast i landskabet, som får lerduen til at skille sig ud. Du vil stort set ikke se én professionel skeetskytte til for eksempel OL uden skydebriller, så måske der er noget om det.

Skydevest

En skydevest er uundværlig, hvis du jævnligt er på flugtskydningsbanen. Skydevesten er i sig selv let og behagelig, og så har den gode og store lommer til de mange flugtskydningspatroner, du skal bære rundt på. Chokes til haglgevær er også noget, som er set mere de seneste år. Det er en form for rør, som skrues ned i haglgeværets løb, for at gøre omkredsen af løbet mindre eller større, for at få en bedre samling eller spredning på haglsværmen. Husk rigeligt med flugtskydningspatroner! Vi har et stort udvalg af skydeveste og andre veste, som kan findes her.

Skydebriller

Skydebriller er også godt, når du skal på skydebanen. Disse findes i mange farver og variationer, afhængig af lyset og duetyperne. Vi har et stort udvalg af skydebriller, som kan findes her.