Rågeregulering | Alt hvad du skal bruge til rågeregulering


Rågeregulering

Rågen er en kolonifugl og holder ofte til i bynære miljøer, væk fra rovfugle. Rågerne bor side om side med os mennesker, hvilket ofte er til gene i foråret, når rågerne bygger reder og formerer sig. Her samler de sig i store kolonier, hvor de ofte er til gene, fordi de larmer rigtig meget, med deres forholdsvist skingre skrig. Rågen er en kragefugl, som de fleste danskere vil genkende og har set mange gange før.

 

Rågeregulering (regulering af rågeunger) er blandt de mest udøvede reguleringsformer i Danmark. Rågen er som udgangspunkt fredet, men må reguleres efter forudgående tilladelse. Denne reguleringsperiode finder sted hvert år fra 1/5 til 15/6. Det er i samme periode, at rågeungerne hopper af rederne og videre ud på grene, hvor de basker med vingerne, som et led i at lære at flyve. Det er også fra grenene af, at nogle af rågeungerne må lade livet. Under træerne står jægerne og udvælger rågeungerne nøje, før de afgiver skuddet. Skuddet afgives typisk med salonriffel, men også med godkendt luftgevær.  

Vigtig information om rågeregulering

Ved regulering af råger er det indforstået, at man taler om rågeungerne. Bliver antallet af råger for stort i et område, kan det have store konsekvenser for landbrugets afgrøder. I mange tilfælde er de store rågekolonier i byerne også et problem for lokalbefolkningen. Formålet med regulering er ikke at udrydde, men at kontrollere antallet af den pågældende art for både naturens og menneskets bedste. Som tommelfingerregel nedlægges 2-3 rågeunger for hver rede.

Det er vigtigt at tage hensyn til rågeungerne. Derfor skal man være opmærksom på, at når første skud affyres, så flyver de voksne råger fra reden og har i den periode ikke mulighed for at fodre og tage sig af deres unger. Grundet dette skal man bestræbe sig efter at være så hurtig og effektiv som muligt, så rågerne kan vende tilbage til deres unger. Regulerer flere jægere i samme rågekoloni, skal jægerne kordinere reguleringen, for at sikre de voksne råger kan vende tilbage til deres unger. Derfor er det oftest også fastsat, hvilke dage, og inden for hvilket tidsrum, der må reguleres råger.

Følgende betingelser gælder for regulering af råger:

  • Der skal være indhentet tilladelse for regulering. Der kan ansøges om regulering af råger her
  • Man skal være minimum 18 år for at regulere.
  • Rågeunger må reguleres med salonriffel, luft- og haglgevær
  • Skydningen skal udføres under strenge sikkerhedshensyn
  • Afskydning ved regulering skal tage hensyn til rågeungernes kontakt til forældrene og skal kordineres hvis der er flere jægere i samme område
  • Råger som nedlægges skal bruges

Korrekt regulering af råger

Der er flere ting man skal tage højde for, før man affyrer sit første skud på rågeregulering. Før første skud affyres skal man sikre, at rågeungens afstand til nærmeste redde er stor nok til, at den anskudte unge ikke kan søge ind i reden igen. Dette er vigtigt for at sikre muligheden for at aflive den, såfremt skuddet ikke dræber den på stedet.

For at øge træfsikkerheden for et dødeligt skud, anbefales det at bruge et objekt, som en sten eller træstamme, til støtte. Den anden løsning er brugen af en skydestok, hvis funktion er den samme. Grundet skyggerne under trækronerne, hvor rågerne har rede, er det besværligt at gøre brug af korn og kærv. Det anbefales derfor at montere en sigtekikkert på sin salonriffel til denne jagttype.

Valg af riffel, kaliber og ammunition til rågeregulering

Til rågeregulering er det vigtigt at overveje, hvilket gevær og kaliber man vil anvende. Til regulering af råger kan det stærkt anbefales at gøre brug af en salonriffel. En salonriffel afgiver væsentligt mindre støj end ”almindelige” jagtrifler samt haglgevær. Det frabedes dog at anvende en magnum salonriffel, da den er alt for kraftig i forhold til nedlægning af råger. En salonriffel affyrer et præcist skud, hvilket øger træfsikkerheden til afgivelse af et dødeligt skud, hvilket man selvfølgelig altid skal bestræbe sig efter. Udvalget af salonrifler kan findes her. Ønsker man at spare nogle penge, kan man vælge at købe en brugt salonriffel som Østjysk Våbenhandel også forhandler. Disse kan findes i kategorien salonrifler brugte. Det er også en mulighed at regulere råger med luftgevær.

Kalibermæssigt anbefales det at gøre brug af .17 HMR eller .22 LR, som er de mest anvendte salonrifler til regulering. Det er desuden også lovligt at regulere med kaliber 5,5mm luftgevær – mundingshastigheden skal blot være over 200 m/sek. Kalibermæssigt er det væsentligt at tage højde for hvor og hvem, man skal regulere råger for, da kaliber .17 HMR ikke er tilladt alle steder. Nogle jagtforeninger og andre reguleringsinstanser har fravalgt .17 HMR, da den støjer noget mere end den klassiske .22 LR.

Der findes rigtig meget ammunition til salonrifler. I forbindelse med rågeregulering er der oftest tale om korte afstande, hvor man typisk skyder på afstande mellem 20 og 30m.  Her er det i princippet underordnet, hvilken ammunition man vælger, så længe man indskyder til brug på disse afstande. Det kan anbefales at benytte en subsonisk ammunition, således man begrænser støjen og formindsker kødskader.

Optik til rågeregulering

Valg af optik til nedlægning af råger handler om personlig præference. På trods af det kan der dog opsættes nogle kriterier for, hvad der er mest hensigtsmæssigt. Man vil typisk benytte sig af optik med forstørrelse mellem 3-9. Dog kan optik med 12x forstørrelse også anvendes, hvis man har behov for at se fuglen bedre. Det kan også være en fordel at vælge en sigtekikkert med parallaksejustering, således der kan stilles skarpt på de korte afstande.

Marlin er et brand som har et særligt godt udvalg af salonrifler. Mange af Marlin’s salonrifler kan købes med monteret optik af anbefalede forstørrelse mellem 3-9.
 

 

 

  • Marlin salonrifler
  • Tikka rifler
  • CZ rifler